Pumpkin Gnocchi with Sage | Bučni njoki z žajbljom

I know, another pumpkin recipe. What can I say, I kind of fell in love with them! And Halloween is just around the corner, so of course there are everywhere. For this recipe we partnered up with Mercator to give you the best fall recipes. 

Pumpkin Gnocchi with Sage

Vem, še en recept z bučo. Vendar si ne morem pomagati, čisto sem se zaljubila v njih. Pa še Noč čarovnic je pred vrati, seveda so povsod buče. Za tale recepet sva se povezali z Mecatorjem, da za vas pripravimo skupaj najboljše jesenske recepte.

(more…)

Pumpkin Apple Muffins | Bučni mufini z jabolki

Three very busy weeks are behind me now. Preparing for the shoot, then shooting in sun, rain, snow and wind. And in temperature from zero do almost 30 degrees Celsius. Next is cleaning up the costumes. So there is very little time left for me to experiment in the kitchen. So today finally came Sunday, and I was able to dedicate the whole day to food. I made so many delicious dishes, and my family has been given a real pampering.

Pumpkin Muffins

Za mano so naporni trije tedni. Priprave na snemanje, nato snemanje v soncu, dežju, snegu! in vetru. Temperature pa od nule do skoraj 30 stopinj. Temu pa sledi še pospravljenje vseh kostumov. In tako mi ostane malo časa za ustvarjanje v kuhinji. Končno je prišla nedelja in čas, da cel dan posvetim kuhanju in pečenju. Nastajale so same dobre stvari, moji domači pa so bili deležni pravega razvajanja.

(more…)

Raw Energy Bites | Presne energijske kroglice

Sometimes (or lately all the time) I am running out of time to have proper meals during busy days. And it is very important to keep my energy level up otherwise I became very cranky. And nobody likes that. To prevent it I like to pack a couple of these raw energy bites to help me out when I’m running low and don’t have time to eat something more substantial. It gets me through that extra hour or two of work I wasn’t planing without feeling totally exhausted and also keeps me from reaching for less healthy snacks like for an example a bag of crisps.

Energy Bites

Včasih (ali zelo pogosto v zadnjem času) mi primanjkuje časa za ustrezne obroke med napornimi delovniki. Zelo pomembno je, da vzdržujem moj nivo energije drugače postanem precej tečna. Lačen si ful drugačen. In tega nihče ne mara. Da to preprečim si rada pripravim par presnih energijskih kroglic, ki me rešijo pred lakoto, ko nimam časa za pravi obrok. Spravijo me preko tiste dodatne ure, ki je nisem načrtovala; hkrati pa ne posegam po manj zdravih prigrizkih kot je npr. vrečka čipsa.

(more…)

Vegan Pumpkin Pie | Veganska bučna pita

What can I say, autumn is really here. Every time a new season starts, I realise, I really like it. I like the long dark evenings, just relaxing at home. We spend most of the spring and summer evenings outside, so this slow pace suits me right now. I have more time than before, even when I work late, since I don’t have anywhere to go in the evening. Not to mention the fall produce. The garden doesn’t need a lot of attention now, it just keeps on giving us the best food available.

Vegan Pumpkin Pie

Kaj naj rečem, jesen je res tu. Vsakič, ko so začne nov letni čas, ugotovim, da mi je ubistvu zelo všeč. Obožujem na primer dolge temačne večere, ko se lahko doma sproščam. Večino spomladanskih in poletnih dni namreč preživiva zunaj, in sedaj mi počasen tempo prav paše. Časa imam več kot prej, kljub temu, da dlje delam, ker mi zvečer pač nikamor ni treba. Potem so tu še jesenski pridelki. Najin vrt ne zahteva več veliko pozornosti, vseeno pa daje najboljšo hrana, kar jo lahko dobiš.

(more…)

Overnight Apple Pie Oats | Namočeni ovseni kosmiči z jabolki

Have you ever notice, that being busy, makes you happy? I think it has a lot to do with the filling of accomplishment. Right now, I have so many things going on, but I still find time to cook and post a recipe. Because this is a part of my life, that makes me smile. Every visitor I get, every comment, and every share. Thank you for coming back and for reading this!

Overnight Apple Pie Oats

Si kdaj opazil/a, da bolj kot si zaposlen/a, bolj si srečen/a? Verjetno je to posledica občutka, da si nekaj opravil, uspešno dokončal. Trenutno se mi dogaja ogromno stvari, vseeno pa najdem čas za kuhanje in objavljanje receptov. Ker je to del mojega življenja, ki me osreči. Vsak obiskovalec, vsak komentar in vsak, ki deli najin recept. Hvala, ker se vračaš in ker bereš moje zapise!

(more…)

Homemade Almond Milk | Doma narejeno mandljevo mleko

I used to skip breakfast a lot, but for the past few years, I really try to start my day with smoothie or some granola. If you really think about it, how can your body function right, If it has to search for fuel within its resources. And than, when it gets some food, it is logical, that it will save it for later, right. For starving times. The last part did the job for me. I love my body, but those few inches of fat around the waist, can easily go away, with the right start of the day.

Almond Milk

Včasih sem velikokrat izpustila zajtrk, ampak zadnjih nekaj let, se trudim, da vsak dan pričnem s smutijem ali kosmiči. Če dobro pomisliš, kako lahko tvoje telo pravilno deluje, če mora iskati gorivo v svojih zalogah. In nato, ko dobi hrano, je logično, da jo bo shranilo za kasnje. Za lačne čase. Ta zadnji del je prepričal mene. Rada imam svoje telo, ampak tisi odvečni centimetri maščobe okoli pasu, lahko hitro izginejo, če začnemo dan pravilno.

(more…)

El Nido Salad | El Nido solata

As you may remember, we were travelling through the Philippines on our honeymoon. I tried so many simple and delicious meals there, that it is time to share some with you. I really think that this has been the best backpacking experience for us this far. The people are so friendly and helpful, you never fell as a stranger there. And the nature is breathtaking. 

Filipino El Nido Salad

Mogoče se spomniš, da sva potovala po Filipinih na najinem poročnem potovanju. Tam sva poiskusila toliko dobre in preproste hrane, da je skrajni čas, da delim kaj tudi s tabo. Resnično menim, da je bila to najboljša popotniška izkušnja za naju do sedaj. Ljudje so ekstremno prijazni in ustrežljivi, tako da se tam sploh ne počutiš kot tujec. In narava je dih jemajoča.

(more…)

Basic Vegan Muffins | Osnovni recept za veganske mufine

While we are traveling, I still wanted to give you something to try. So this is the recipe I used for my sisters birthday party. It is the best recipe for vegan cupcakes or muffins, I have tried so far. I hope you will like it as well! And if you have a better one stored in your cookbook, please share it with me!

mufin1

Medtem, ko potujeva, sem vseeno želela, da dobiš nekaj novega za poiskusiti. Tole je recept, ki sem ga uporabila za sestrino zabavo za rojstni dan. Zame je tole najboljši veganski recept za kolačke oziroma mufine. Upam, da bo tudi tebi všeč! In če imaš kaj boljšega shranjenega v svoji kuharski knjigi, pa to prosim deli z mano!

(more…)

Apple Pie Cinnamon Rolls | Jabolčni cimetovi polžki

There is something magical about the smell of baked apples and cinnamon, right? It reminds me of Christmas and long winter evenings with a cup of tea and a good book in hand, just chilling in front of a lit fireplace. I can not believe the autumn is here. This summer was so rainy, I have a felling it was never even here. Well, autumn and winter do have their perks, so I am excited about what the end of the year will bring us.

Vegan Apple Pie Cinnamon Rolls

Nekaj magičnega je v vonju pečenih jabolk in cimeta, kajne? Spomni me na božič in na dolge zimske večere s skodelico čaja in knjigo v rokah, ko sedim pred kaminom in uživam. Ne morem verjeti, da je jesen že tu. Letošnje poletje je bilo tako deževno, da imam občutek, kot da ga sploh ni bilo. No, tudi jesen in zima imate svoje čarobne trenutke, in veselim se, kaj nama bo konec leta prinesel.

(more…)

Vegan Enchilada Rice Casserole | Veganski mehiški casserole

The best part of having a big family is cooking big. Bigger is always better, when it comes to food. Not eating more, but cooking larger amounts of food. I think, it develops a different taste, a better one. And I love cooking in company. Even if everyone is just siting and relaxing, it is easier and so much fun. I wish, one day, our family will be big and happy.

Vegan Enchilada Rice Casserole

Najboljši del velike družine je definitivno kuhanje na veliko. Večje je vedno boljše, ko pride do hrane. Vendar ne v smislu pojesti več, temveč kuhanje velike količine hrane. Mislim, da sestavine razvijejo drugačen, boljši okus. In obožujem kuhanje v družbi. Tudi če vsi sedijo in klepetajo, je veliko lažje in bolj zabavno. Upam, da bo nekega dne, tudi najina družina velika in vesela.

(more…)

1 2 3 11