Apple Pie Cinnamon Rolls | Jabolčni cimetovi polžki

There is something magical about the smell of baked apples and cinnamon, right? It reminds me of Christmas and long winter evenings with a cup of tea and a good book in hand, just chilling in front of a lit fireplace. I can not believe the autumn is here. This summer was so rainy, I have a felling it was never even here. Well, autumn and winter do have their perks, so I am excited about what the end of the year will bring us.

Vegan Apple Pie Cinnamon Rolls

Nekaj magičnega je v vonju pečenih jabolk in cimeta, kajne? Spomni me na božič in na dolge zimske večere s skodelico čaja in knjigo v rokah, ko sedim pred kaminom in uživam. Ne morem verjeti, da je jesen že tu. Letošnje poletje je bilo tako deževno, da imam občutek, kot da ga sploh ni bilo. No, tudi jesen in zima imate svoje čarobne trenutke, in veselim se, kaj nama bo konec leta prinesel.

(more…)

Vegan Enchilada Rice Casserole | Veganski mehiški casserole

The best part of having a big family is cooking big. Bigger is always better, when it comes to food. Not eating more, but cooking larger amounts of food. I think, it develops a different taste, a better one. And I love cooking in company. Even if everyone is just siting and relaxing, it is easier and so much fun. I wish, one day, our family will be big and happy.

Vegan Enchilada Rice Casserole

Najboljši del velike družine je definitivno kuhanje na veliko. Večje je vedno boljše, ko pride do hrane. Vendar ne v smislu pojesti več, temveč kuhanje velike količine hrane. Mislim, da sestavine razvijejo drugačen, boljši okus. In obožujem kuhanje v družbi. Tudi če vsi sedijo in klepetajo, je veliko lažje in bolj zabavno. Upam, da bo nekega dne, tudi najina družina velika in vesela.

(more…)

Home made pasta | Domače testenine

One of my best memories of my granddad are of the days when he was making soup noodles. He was the best at making them. It took him the whole day to make the dough, roll them, cut them and dry them. They were the best noodles I have ever tasted.

Vegan Homemade Pasta

Moji najljubši spomini na mojega dedka, so tisti na dni, ko je delal jušne rezance. Bil je najboljši v tem. Vzelo mu je cel dan, da je pripravil testo, ga zvaljal, ga razrezal in rezance posušil. Bili so najboljši rezanci, ki sem jih kadarkoli poskusila.

(more…)

Hazelnut Lavender Cookies | Piškoti s sivko in lešniki

I have some good news to share with you! DearKitchen has a new partner and I want to introduce you! I believe you two will be seeing a lot of each other, and I hope you like her as much as I do.

Hazelnut Lavender Cookies

Imam zelo dobre novice, ki již želim deliti s tabo! Na DearKitchen imamo novo sodelavko in rada bi vaju predstavila! Mislim, da se bosta kar pogosto srečevala/i, zato upam, da ti bo všeč tako, kot je meni!

(more…)

The Sunflower Party | Zabava s sončnicami

It was my sisters 30th birthday last week, and she asked me to make the food for the party. I am so excited about parties, that I did more than that. I tried to make it special for her, and since she loves sunflowers, I made the decoration and everything was sunflower themed.

sunflower party

Prešnji teden je moja sestra praznovala 30i rojstni dan. Prosila me je, če ji pomagam pri pripravi hrane za zabavo. In ker sem tako navdušena nad zabavami, sem naredila več kot le to. Poskušala sem ji pripraviti nekaj, kar si bo zapomnila, in ker ima rada sončnice, sem jih vzela kot glavno temno zabave.

(more…)

Cake Pops

They have come and ruled the parties. They look just gorgeous, and everyone loves them. Kids fancy them because they can still run and play while eating, and there are sprinkles on them. And an adult will appreciate that is quite small and not as heavy as a piece of cake, that is usually served at parties. And I love them, since they give me endless possibilities to make them, decorate them and present them.

vegan chocolate cake pops

Prišle so in zavladale zabavam. Izgledajo odlično in vsi jih obožujejo. Otrokom je še posebno všeč, ker z njimi še vedno lahko tečejo in se igrajo, pa še z mrvicami so okrašene. Odrasli pa so hvaležni, ker so tako majhne in ne velike ter težke kot kos torte, ki ga ponavadi dobiš na takih žurih. Jaz pa jih imam rada, ker mi dajo neomejeno možnosti za sestavine, dekoracijo in prezentacijo.

(more…)

Chocolate Croissants | Čokoladni rogljički

I love meeting new people. This is why I also love my job as a make up artist and costume designer. I get to know so many interesting people on one project, and I am always curious about their stories. But I don’t often talk about myself and I like to keep my private life private. This is a place, where I keep telling more and more about myself to people I have never meet. It’s funny how this blog changed me. I kinda like it.

Vegan Chocolate Croissants

Obožujem spoznavanje novih ljudi. Zato imam tako rada moje delo kot oblikovalka maske in kostumografinja. Na enem projektu spoznam veliko zanimivih ljudi ter njihove zgodbe. Redko pa govorim o sebi in moje privatno življenje raje obdržim zase. Tukaj pa vedno večkrat povem stvari o sebi ljudem, ki jih nisem nikoli srečala. Smešno, kako te blog spremeni. In priznam, všeč mi je.

(more…)

Sunflower Seeds Chocolate Spread | Čokoladni namaz s sončničnimi semeni

Have I ever mentioned I love throwing parties? I love to make up a theme, do the decorations, plan the menu and just arrange everything! This is what I have been doing for the past week, besides shooting a commercial for the past three days. That means 12 hours on set, and the rest of the time planing and sleeping. But I will make it up to you, I promise. Chocolate is the best way to start an apology, isn’t it?

Sunflower Seeds Chocolate Spread

Sem kdaj omenila, da obožujem planiranje zabav? Rada si izmišljujem teme, naredim dekoracijo, načrtujem jedilnik in uskladim vse detalje! Točno to sem počela zadnji teden, poleg snemanja reklame zadnje tri dni. To pomeni 12 ur na setu, nato pa domov in planiranje ter spanje. Ampak se bom odolžila, obljubim. In čokolada je najboljši način za opravičilo, kajne?

(more…)

French Onion Soup | Francoska čebulna juha

What’s with the weather? I feel like an old lady, walking down the neighbourhood and chatting with everyone about the rain, and that nothing is what is used to be. I used to go swimming in the near river every august. Today I am inside with a hood and my feet are freezing. Even Suki doesn’t want to go out, now that’s raining all the time. 

onionsoup5a

Kaj je z vremenom? Počutim se kot skaka stara ženica, ki se sprehaja po ulici in nagovarja ljudi s temami o vremenu in kako nič ni, kot je bilo. Včasih sem avgusta hodila na kopanje v bližnjo reko, danes pa sedim zavita v pulover, v noge pa me še vedno zebe. Še Suki noče ven, ker vedno dežuje.

(more…)

Pasta ai Pomodori Secchi

Tomorrow we are traveling to Munich, Germany, to pick up Matej’s sister T. So I am writing this in advance, but will only be published tomorrow (friday). Matej got a day of at work, so we are leaving early in the morning. Suki will stay at home with my mother-in-law. So everything is arranged. But it is still a 5 hour drive and I need to make some food to go.

pomodori_secchi2a

Jutri zjutraj se odpravljava v Munchen po Matejevo sestro T. Torej pišem tole objava vnaprej, objavljena pa bo šele jutri. Matej je dobil dospust za jutri, zato se odpravljava že zelo zgodaj. Suki bo ostala pri njegovi mami. Torej je vse dogovorjeno. Vseeno pa je to 5 ur vožnje in pripraviti moram hrano za na pot.

(more…)

1 2 3 11